•  

Inżynieria ruchu drogowego – kompleksowa obsługa

Nasza działalność obejmuje zarówno stałe, jak i czasowe znakowanie dróg oraz robót drogowych. Zaopatrujemy klientów w różnego rodzaju elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zajmujemy się oznakowaniem placów, parkingów, inwestycji itp. Dążymy do ciągłego rozwoju firmy oraz poszerzania zakresu świadczonych usług tak, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom jak najszerszego grona klientów.

  Oznakowanie drogowe – nasza szczegółowa oferta:

• oznakowanie pionowe dróg:

  • montaż tablic i znaków drogowych, luster drogowych i elementów świetlnych
  • ustawienie barier ostrzegawczych i słupków blokujących
  • montaż blokad parkingowych i progów zwalniających
  • montaż konstrukcji wsporczych pod znaki i tablice

• oznakowanie poziome dróg (cienkowarstwowe i grubowarstwowe):

  • malowanie linii, pasów, stref ostrzegawczych (ręczne lub maszynowe)
  • montaż elementów odblaskowych

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

• zabezpieczenie robót drogowych, montaż oznakowania i organizacja ruchu
tymczasowego na czas wykonywania prac

• przygotowanie projektów organizacji ruchu

181037-znaki_

 

181038-inzynieria_drogowa